Он-лайн
комп'ютерна підготовка
(Middle Level)

IІI-й освітній рівень
Вік
14-17 років
Тривалість програми:
6 місяцiв

Початок занять:
7 вересня 2022 р.
14 вересня 2022 р.

Дні та години занять:
Середа 18:00 до 20:00
Середа 18:00 до 20:00

На часі стало вміння працювати віддалено. З одного боку, така компетенція за прогнозами Інституту майбутнього США має бути притаманна усім фахівцям у 2020-х роках.

З іншого боку карантинні обмеження під час пандемії змушують працівників перейти на віддалені умови праці. Тому онлайн навчання стає трендом, оскільки відкриває вікно нових можливостей для усіх нас.
Саме цю важливу для майбутньої роботи компетенцію - вміння працювати віддалено школярі набувають у СТАРТ_ІТ. Вони стають вже зараз більш захищеними на ринку праці.
В Академії СТАРТ_ІТ розроблено новий формат онлайн підготовки –
інтерактивне наочно-дистанційне ІТ-навчання, яке наближено до властивостей очного.
1
Слухачі отримують особисту підтримку викладача за 4-ма каналами комунікацій у реальному часі:
 • через голосовий відео-зв'язок на онлайн-заняттях;
 • у чаті малочисельної групи 10-12 осіб;
 • в електронній пошті або у Viber на консультаціях при виконанні домашніх завдань;
 • на відео-конференціях та в електронній пошті при виконанні модульних і випускних ІТ-проектів.
2
Застосовуються технології інтерактивності:
 • забезпечення активної моделі заняття у реальному часі;
 • співпраця та діалог слухача і викладача у режимі відеоконференції;
 • взаємні запитання;
 • спільна робота над ІТ-проектами;
 • ігрова форма тестів та завдань.
3
Застосовуються інструменти наочності навчання:
 • забезпечують демонстрацію дій викладача на робочому столі персонального комп'ютера слухача;
 • демонстрація зображення моніторів слухачів для перевірки викладачем їх роботи;
 • відео-презентації під час практичних занять.
4
Віддалений доступ до техніки Академії в Anydesk:
При необхідності слухачі використовують техніку Академії для роботи через програму віддаленого доступу Anydesk: виконання домашніх завдань та ІТ-проектів відбувається на комп'ютерах Академії у регіонах з низькою швидкістю Інтернету менше 100 кб/с.
5
Сервіси спілкування Google Meet.
Проводиться виконання і перевірка домашніх завдань, власних і командних ІТ- проектів та їх демонстрація на батьківських зборах в режимі сервісу BigBlueButton або Google Meet.
Зазначена нова форма підготовки школярів визнана Міжнародною та Національною
системами реєстрації інтелектуальної власності
- видано Сертифікат № 112/ССR
020221 та Державне Свідоцтво № 102955 про реєстрацію авторського права на
«Навчальний проект для позашкільної освіти дітей «ІНТЕРАКТИВНИЙ НАОЧНО-
ДИСТАНЦІЙНИЙ ФОРМАТ ІТ- НАВЧАННЯ».
Інтерактивний наочно-дистанційний формат
ІТ-навчання пройшов перевірку на практиці - під час карантину 99% контингенту слухачів Академії так навчались впродовж місяців та успішно захистили випускні проекти.
Програма «Комп'ютерний графічний дизайн»
для школярів 14-17 років
Модулі та основні теми програми
1. Technical Skills
2. Soft Skills
3. Business Skills
4. English in IT
Модуль 1. «Розробка дизайну у растровій графіці Adobe Photoshop».
- Знайомство з інтерфейсом програми.
- Робота з зображеннями. Техніка виділення областей зображення.
- Створення багатошарового зображення. Робота з шарами.
- Інструменти вільного малювання.
- Техніка ретушування.
- Виконання складного монтажу.
- Корекція зображення.
- Основи веб-дизайну (лендінг запрошення на подію)
Модуль 2. «Розробка дизайну у векторній графіці Adobe Illustrator».
- Робоче середовище програми. Панель інструментів.
- Робота з палітрами.
- Інструменти вільного малювання (робота з кривими Без'є, олівець, перо).
- Трансформування об'єктів.
- Робота з кольором. Робота з шарами.
- Ефекти та стилізація: фільтри, створення патернів, 3D, блендінг.
- Розробка базового брендбука. Робота з текстом.
- Основи верстки для поліграфії.
- Основи веб-дизайну.
Тренінг 1. «Знайомимося, стаємо групою»
Тренінг 2. «Невербальна комунікація. Емоційний інтелект»
Тренінг 3. Ток-шоу «Профнавігатор» слухачів та батьків
«Основи управління проектами». Знати основи управління проектами.
«Основи маркетингу». Знайомство з основами маркетингу проекту.
Комп'ютерна термінологія на англійський мові за напрямками.
Використання англомовних інтерфейсів у програмному забезпеченні.
English Speaking Club.
Графік навчання та ціна

Середньомісячна ціна 1480 грн. В місяць - 12 академ. годин.
Тобто, сплачуєте 125 грн. за 1 академ. годину.
Програма «Конструктор 3D-моделей»
для школярів 13-16 років
Модулі та основні теми програми
1. Technical Skills
2. Soft Skills
3. Business Skills
4. English in IT
Модуль 1. «Створення 3D-моделей у програмі Blender та експорт їх
у віртуальну і доповнену реальність».
- Основи 3D-моделювання.
- Інтерфейс програми Blender.
- Основні функції і модифікатори.
- Створення персонажів та анімація.
- Матеріали та текстури.
- Світ, освітлення та камери.
- Рендеринг.
- Створення моделей та підготовка до 3D-друку.
-Експорт 3D-моделей у віртуальну та доповнену реальність.
Модуль 2. «Анімування 3D-моделей».
- Персонаж: моделювання, lowpoly.
- Розгортка UV. Текстурування.
- Рігінг персонажа: скелет. Запікання рігу.
- Об'єднання сітки персонажу та рігу.
- Анімування моделей.
Тренінг 1. «Знайомимося, стаємо групою»
Тренінг 2. «Невербальна комунікація. Емоційний інтелект»
Тренінг 3. Ток-шоу «Профнавігатор» слухачів та батьків
«Основи управління проектами». Знати основи управління проектами.
«Основи маркетингу». Знайомство з основами маркетингу проекту.
Комп'ютерна термінологія на англійський мові за напрямками.
Використання англомовних інтерфейсів у програмному забезпеченні.
English Speaking Club.
Графік навчання та ціна

Середньомісячна ціна 1480 грн. В місяць - 12 академ. годин.
Тобто, сплачуєте 125 грн. за 1 академ. годину.

Випускники курсів 14-17 років
будуть вміти:

Випускники курсів 14-17 років
будуть вміти:

Створювати графічне багатошарове зображення з використанням техніки складного монтажу у програмі Adobe Photoshop.
Розробляти дизайн лендінга - запрошення на подію.
Створювати графічні роботи з ефектами та стилізацією та кольорові бренд-буки у програмі Adobe Illustrator.
Створювати та анімувати 3D-моделі у програмі Blender.
Готувати 3D-моделі до друку на принтері та експортувати у віртуальну і доповнену реальність.
Логічно та творчо мислити, спілкуватись у команді, розвивати увагу та пам'ять.
Використовувати на практиці засади управління проектами.
Знати комп'ютерну термінологію на англійській мові та спілкуватись англійською з однолітками на заняттях.
Заняття проходять по чіткому розкладу раз на тиждень в режимі відеоконференції у реальному часі в он-лайн аудиторіях з викладачем за проектною формою –
слухачі створюють власні ІТ-проекти, які демонструють он-лайн
на батьківських зборах.

По завершенню курсу видається сертифiкат із зазначенням навчальних дисциплін, кількості їх годин та відповідних оцінок.

Програма «Розробка веб-сайтів»
для школярів 14-16 років.
Модулі та основні теми програми
1. Technical Skills
2. Soft Skills
3. Business Skills
4. English in IT
Модуль 1. «Основи інтернет-технологій та кібер-безпека».
- Структура, браузери, пошукові системи, електронна пошта.
- Кібер-безпека.
- Робота з документами в он-лайн.
- Хмарні сховища даних.
- Робота з інформацією.
Модуль 2. « Розробка сайтів та створення власних веб-сторінок».
- Етапи та розробка дизайна сайту.
- Підготовка елементів дизайну сайту для верстки.
- Верстка з використанням HTML5 та каскадних таблиць стилів CSS3.
- Підключення інтерактивних елементів з використанням JavaScript та бібліотеки jQuery.
- Розміщення в інтернет, домени та хостинг.
Тренінг 1. «Продуктивне спілкування».
Тренінг 2. «Мої цілі. Моя кар'єра»
Тренінг 3. «Тайм-менеджмент»
Тренінг 4. «Публічний виступ»
«Основи бізнес-грамотності: критерії прибутку, бюджет та окупність проекту».
Тренінг «CV4IT». Вміти підготувати резюме (CV4IT) для пошуку роботи.
«Створення відеоролику у сервісі PowToon для презентації послуги/продукту».
Комп'ютерна термінологія на англійський мові за напрямками.
Використання англомовних інтерфейсів у програмному забезпеченні.
Презентація проекту на захисті англійською мовою.
Графік навчання та ціна

Середньомісячна ціна 1480 грн. В місяць - 12 академ. годин.
Тобто, сплачуєте 125 грн. за 1 академ. годину.
Програма «Розробка гри на Unity»
для школярів 14-16 років.
Модулі та основні теми програми
1. Technical Skills
2. Soft Skills
3. Business Skills
4. English in IT
Модуль 1. «Основи програмування (з використанням мови C# via .NET)».
- Сучасні мови програмування.
- Поняття про змінні та константи. Типи даних.
- Написання простих програм на C# з використанням основних конструкцій програмування.
- Робота у середовищі Visual Studio.
Модуль 2. «Створення комп'ютерної гри на рушію Unity»
- Етапи розробки комп'ютерної гри.
- Інтерфейс, об'єкти і компоненти Unity.
- Налаштування графіки.
- Основи написання скриптів в Unity. Префаби. Фізика.
- Елементи штучного інтелекту.
- Робота з візуальною частиною - анімаціями, партіклами.
- Загальна архітектура гри.
- Підготовка трейлера гри.
Тренінг 1. «Продуктивне спілкування».
Тренінг 2. «Мої цілі. Моя кар'єра»
Тренінг 3. «Тайм-менеджмент»
Тренінг 4. «Публічний виступ»
«Основи бізнес-грамотності: критерії прибутку, бюджет та окупність проекту».
Тренінг «CV4IT». Вміти підготувати резюме (CV4IT) для пошуку роботи.
«Створення відеоролику у сервісі PowToon для презентації послуги/продукту».
Комп'ютерна термінологія на англійський мові за напрямками.
Використання англомовних інтерфейсів у програмному забезпеченні.
Презентація проекту на захисті англійською мовою.
Графік навчання та ціна

Середньомісячна ціна 1480 грн. В місяць - 12 академ. годин.
Тобто, сплачуєте 125 грн. за 1 академ. годину.

Випускники курсів 14-16 років
будуть вміти:

Випускники курсів 14-16 років
будуть вміти:

Розробляти власні веб-сторінки та розміщати лендінг в інтернеті.
Створювати власну комп'ютерну гру на рушію Unity з використанням елементів штучного інтелекту.
Співпрацювати у команді, вирішувати конфлікти, невербально комунікувати з однолітками, управляти часом, розвивати емоційний інтелект.
Підготувати резюме для пошуку роботи, застосовувати засади маркетингу при монетизації проекту
Використовувати комп'ютерну термінологію та програмне забезпечення на англійській мові, спілкуватись англійською з колегами в Інтернеті.
Заняття проходять по чіткому розкладу раз на тиждень в режимі відеоконференції у реальному часі в он-лайн аудиторіях з викладачем за проектною формою –
слухачі створюють власні ІТ-проекти, які демонструють он-лайн
на батьківських зборах.

По завершенню курсу видається сертифiкат із зазначенням навчальних дисциплін, кількості їх годин та відповідних оцінок.

Переваги навчання в Академії СТАРТ_ІТ
Переваги навчання в Академії СТАРТ_ІТ
Для батьків
Для дітей
Професійна комп'ютерна освіта забезпечує дитині успіх у навчанні та майбутній роботі. Слухачі Академії створюють власні IT-роботи та щосеместру презентують їх на батьківських зборах
Діти формують навички творчої особистості (soft skills) – успішної людини майбутнього.
Школярі отримують компетенції з бізнес-підготовки (business skills) для реалізації талантів та умінь у реальному житті
Малочисельні групи до 12-14 осіб забезпечують індивідуальний підхід викладачів-професіоналів до дитини та її якісну підготовку; он-лайн доступ батьків до аудиторій.
Регулярна комунікація з батьками щодо результатів навчання, спільні заходи дітей з батьками: брейн-ринги, ток-шоу, квести, дебати, презентації проектів.
Хлопці та дівчата покращують навчання у школі завдяки новим вмінням, які отримали в Академії (tech + soft + business skills, Speaking English in IT) .
Ти навчишся використовувати найсучасніші комп'ютерні технології та застосовувати їх на практиці.
Розробиш власні круті ІТ-проекти: веб-сайти, ігри, 3D-моделі, графічні ілюстрації, мульти, Ютуб-канал та портфоліо художніх світлин, запрограмуєш роботів, зможеш поринути у віртуальну реальність.
Будеш працювати з новітнім програмним забезпеченням, професійною комп'ютерною технікою та гаджетами для Інтернету речей.
Знайдеш нових друзів-однодумців, навчишся працювати з ними у команді. Відвідаєш відомі міжнародні ІТ-компанії, дізнаєшся про розробки майбутнього.
Розкриєш свої природні ІТ-здібності, у тебе з'явиться впевненість у собі та віра у власні можливості.
Зможеш спілкуватись з айтішниками-професіоналами компаній Львівського ІТ-кластеру на заняттях, майстер-класах та воркшопах.
Записати дитину на навчання
Натискаючи кнопку Ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності
Записати дитину на навчання
Натискаючи кнопку Ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності
Як проходять заняття
Школярі пізнають технології майбутнього
Роботи слухачів Академії
Роботи слухачів Академії
Питання та відповіді
Питання та відповіді
Які ІТ-продукти розробляють підлітки?
Під час навчального курсу слухачі 11-13 років створюють та презентують батькам власні ІТ-робіти:
- Роботи у графічному редакторі Adobe Photoshoр.
- Роботи у графічному редакторі Adobe Illustrator.
- 3D-моделі у середовищі Blender, підготовлені для друку на 3D-принтері та експорту їх у віртуальну і доповнену реальність.

Під час навчального курсу слухачі 14-16 років створюють та презентують батькам власні ІТ-робіти:
- Веб-сторінки з підключенням інтерактивних елементів та розміщенням в Інтернет.
- Комп'ютерну гру на рушію Unity.
Як проходять заняття?
Заняття відбуваються раз на тиждень – у вівторок.
Одне заняття триває 3 академічні години – 1,5 пари, 2 повні години.
За розкладом – 18:00 - 20:00 год.
На місяць – 4 заняття, 12 академ. год.
Які заходи відбуваються за участю батьків і слухачів?
Спільні збори батьків та слухачів, на яких презентуються власні ІТ-роботи.
Крім того, на завершення навчального курсу - випускна презентація проектів школярів та батьків «Як монетизувати ІТ-знання».

Що практично дає закінчення курсу?
Закінчення курсу дає практичні компетенції – вміння працювати віддалено за завданням роботодавця.
 • Набути професійну підготовку ІТ-дизайнера.
 • Стати конструктором виготовлення моделей на 3D-принтері.
 • Розробляти сайти та створювати власні веб-сторінки.
 • Створювати та реалізовувати комп'ютерні ігри на рушію Unity.
Яка подальша програма навчання?
При успішному завершенні програми слухачі переходять на ІV-й освітній рівень навчання за програмами «Професійна веб-підготовка» або «Професійна дізайн-підготовка»

Запрограмуємо успішне майбутнє дитини!
Запрограмуємо успішне майбутнє дитини!