ЗГОДА
на обробку персональних даних

Користувач, залишаючи звернення, заявку на сайті https://startit.lviv.ua/ (далі також - сайт), створюючи акаунт і / або погоджуючись з офертою на сайті, приймає нині згоду на обробку персональних даних.

Користувач, діючи вільно, своєю волею і в своєму інтересі, підтверджуючи свою дієздатність, дає свою згоду ТОВ «Львівська Академія СТАРТ- ІТ» на обробку своїх персональних даних як з використанням, так і без використання засобів автоматизації для цілей обробки вхідних запитів фізичних осіб (користувачів) з метою консультування, направлення коментарів фізичним особам (користувачам); аналітики дій фізичної особи (користувача) на сайті і функціонування сайту; виконання зобов'язань за договором оферти, прийнятому користувачем на сайті.

При цьому згоду надано для використання наступних персональних даних: Прізвище, ім'я, по батькові; номери контактних телефонів; адреси електронної пошти; місце роботи і займана посада; домашня адреса; відомості про місцезнаходження;школа де навчається дитина; ім'я, вік дитини, тип, версія, мова операційної системи, браузера; тип пристрою і дозвіл його екрану; сторінки, що відкриваються користувачем; ip-адреса.

Обробка моїх персональних даних може включати наступні дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.

Справжню згоду може бути відкликано шляхом направлення суб'єктом персональних даних (користувачем) або його представником письмової заяви за адресою: Україна, 79018, м. Львів, вул. Федьковича, буд. 60А , офіс 440 або за адресою електронної пошти:academy@startit.lviv.ua У разі відкликання суб'єктом персональних даних (користувачем) згоди на обробку персональних даних ТОВ «Львівська Академія СТАРТ ІТ» вправі продовжити обробку таких персональних даних у випадках, передбачених в Законі України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI

Ця згода надається на невизначений термін і діє весь період обробки персональних даних. Запити щодо персональних даних можуть бути спрямовані на електронну адресу: academy@startit.lviv.ua

Положення
про обробку персональних даних

На нашу думку захист інформації про користувачів нашого веб-сайту має першорядне значення. Тому ми докладаємо всіх зусиль, щоб ви відчували себе в безпеці, надаючи свої дані при використанні наших веб-сайтів. У цій Політиці конфіденційності розкрито правила та мету, порядок обробки персональних даних, права власників персональних даних та наші обов'язки як контролера даних.

Ми застосовуємо найсучасніші технічні й організаційні заходи для забезпечення високого рівня захисту оброблюваних персональних даних від несанкціонованого доступу.

І. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обробки та захисту персональних даних контрагентів (далі - Положення) визначає комплекс організаційних та технічних заходів для забезпечення захисту персональних даних контрагентів Товариства з обмеженою відповідальністю "Львівська Академія СТАРТ- ІТ" (далі - Товариство) , ЄДРПОУ 42504404, розташована за адресою : Україна, 79018, м. Львів , вул. Федьковича, буд. 60А , бізнес-центр ТЕХНОПАРК від незаконної обробки, в т.ч. від втрати , незаконного або випадкового знищення, а також від незаконного доступу до них.

1.2. Положення розроблено на підставі Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (далі - Закон №2297) та Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 №1 / 02-14.

1.3. Положення є обов'язковим для виконання особами, що мають доступ до персональних даних і обробними персональні дані.

1.4. Всі терміни в цьому Положенні визначаються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, при цьому відповідно за термінологією Закону № 2297 Товариство вважається власником персональних даних.

1.5. До персональних даних належать будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, за якими воно ідентифікується або може бути визначено ідентифіковано.

1.6. Персональні дані контрагентів Товариства за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. Суспільство прийняло на себе зобов'язання щодо забезпечення захисту персональних даних контрагентів.

1.7. Персональні дані контрагентів Товариства обробляються на електронних носіях, за допомогою програмних продуктів, таких як Excel, Word і т.п.

1.8. Під обробкою персональних даних мається на увазі будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

ІІ. Мета і підстави обробки персональних даних

2.1. Обробка персональних даних контрагентів здійснюється з метою забезпечення реалізації договірних відносин при здійсненні Товариством господарської діяльності, а саме :

Реєстрації та авторизації Користувача на Веб-сайті https://startit.lviv.ua/ ;

Забезпечення створення облікового запису Користувача;

Оформлення та розміщення замовлення на послуги;

Виконання ВИКОНАВЦЕМ ( ТОВ «Львівська Академія СТАРТ- ІТ» ) умов договору щодо надання послуг дітям (школярам) з навчання на ІТ- курсах згідно статутної діяльності Товариства;

Оплати послуг, обробки та отримання платежів, виставлення рахунків, видачі супровідних документів;

Встановлення зворотнього зв'язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання веб-сайту ТОВ «Львівська Академія СТАРТ- ІТ» , обробки запитів, замовлень, заявок від Користувача;

Для підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

Реалізації маркетингових цілей.

Аналіз зручності користування Веб-сайтом https://startit.lviv.ua/

2.2. Персональні дані обробляються на підставі згоди суб'єкта персональних даних та на інших законних підставах в суворій відповідності до чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних і зберігаються в паперовій та / або електронній формі.

ІІІ. Склад персональних даних контрагентів, що обробляються Товариством.

3.1. Відповідно до визначеної мети обробки, нормативно-правових актів, потреб господарської діяльності Товариством обробляються такі персональні дані контрагентів:

Контактна інформація:

прізвище, ім'я, по батькові дитини та одного з батьків; ( ПІБ );

дата народження дитини;

адреса електронної пошти (e-mail) батьків;

контактний телефон батьків та дитини;.

домашня адреса;

школа, де навчається дитина;

по якій інформації дізнались про Академію;

інформація про скоєні на Сайті дії.

ІV. Організація роботи з персональними даними

4.1. Для забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо захисту і обробки персональних даних, а також умов цього Положення Власник призначає відповідальних осіб з числа своїх працівників.

4.2. Відповідальна особа виконує свої обов'язки відповідно до цього Положення та нормами чинного законодавства України щодо обробки та захисту персональних даних.

V. Права та обов'язки контрагентів як суб'єктів персональних даних

5.1. Контрагент як суб'єкт персональних даних має право в сфері захисту персональних даних відповідно до статті 8 Закону № 2297, а саме:

1) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володаря чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого ( якого) або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

VІ. Збір персональних даних контрагентів

6.1. Збір персональних даних контрагентів є складового Частина процесса ОБРОБКИ таких персональних даних, что передбачає Дії з підбору чи впорядкування відомостей про фізічну особу.

6.2. Підставамі для ОБРОБКИ персональних даних контрагентів є:

укладання та Виконання угоди, стороною якої є суб'єкт персональних даних, або яка укладена на Користь суб'єкта персональних даних або для здійснення дій, що передують укладанню угоди на вимоги суб'єкта персональних даних (п. 3 части Першої ст. 11 Закону № 2297);

необхідність захисту законних інтересів власніків персональних даних, третіх осіб, кроме віпадків, коли суб'єкт персональних даних вимагає припинити обробку його персональних даних та необхідності захисту персональних даних перевіщують такий Інтерес (п. 6 части Першої ст. 11 Закону № 2297).

6.3. Факт ознайомлення контрагента з правами в сфері захисту персональних даних, ПОВІДОМЛЕННЯ про власника персональних даних, склад та зміст зібраніх персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким будуть передаватися персональні дані, підтверджується акцептом оферти.

6.4. При укладанні договору персональні дані контрагента вносяться в Базу даних "Контрагенти".

6.5. У разі виявлення факту ОБРОБКИ відомостей про контрагента, які не відповідають дійсності, такі відомості повінні бути виправлені або зніщені.

VІІ. Зберігання та знищення персональних даних контрагентів

7.1. Зберігання персональних даних передбачає дії відносно забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них.

7.2. Персональні дані контрагентів обробляються в форме, что допускає ідентифікацію фізичної особи, якої смороду стосують і зберігаються в термін не більше, чим це необходимо відповідно до їх законів призначення з метою їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством у сфері архівної справи і діловодства.

7.3. Персональні дані контрагентів відаляються або знищують в порядку, встановленому відповідно до вимог закону.

7.4. Персональні дані підлягають знищенню у разі:

Закінчення терміну зберігання Даних, визначеного згідно суб'єкта персональних даних на обробку цих Даних або законом;

припиненням правовідносин между суб'єктом персональних даних та Товариством, якщо інше не передбачено законом;

набрання законної сили рішення суду про вилучення Даних про фізічну особу з бази персональних даних;

видання відповідного Розпорядження уповноваженого Верховної Ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату уповноваженого.

7.5. Персональні дані, Зібрані з порушеннях вимог Закону № 2297, підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.

7.6. Відбір для знищення документів з персональними данімі, Терміни зберігання яких минули, проводиться експертною комісією, склад якої визначається Товариством.

7.7. Знищення персональних даних проводитися способом, что виключає подалі можливість поновлення таких персональних даних.

VІІІ. Передача персональних даних третім особам і надання третім особам доступу до персональних даних.

8.1. Передача персональних даних контрагента третім особам визначається умів згоди на обробку персональних даних або відповідно до вимог закону.

8.2. Без згоди контрагента його персональні дані можуть передаватися у випадку:

коли передача персональних даних прямо передбачена законодавством України, і лише в інтересах національной безпеки, економічного добробуту та прав людини;

Отримання запиту від органів державної влади и місцевого самоврядування, что діють в межах повноважень, наданих законодавством України.

8.3. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання відносно забезпечення виконання вимог Закону № 2297 б або не може їх забезпечити.

8.4. Контрагент має право на отримання будь-яких відомостей про себе, що містяться у відповідній базі персональних даних, без зазначеним мети запиту.

ІХ. Захист персональних даних при їх обробці

9.1. Захист персональних даних в автоматизованій систем.і

9.1.1. Право доступу до Автоматизованої системи надається працівникам Товариства, в посадових інструкціях яких передбачені функції по обробці даних автоматизованої системи та які надали письмове зобов'язання про нерозголошення персональних даних.

9.1.2. Автоматизована система в обов'язковому порядку забезпечується антивірусним захистом і засобами безперебійного живлення елементів системи.

9.1.3. Право доступу до персональних даних контрагентів надається третім особам, з якими Товариством уклало договір на виконання договірних зобов'язань перед контрагентами.